huis

over het impact house

Het Impact House is een dynamische hub voor changemakers, gedreven mensen die op ondernemende wijze oplossingen bieden voor de sociale en ecologische uitdagingen van vandaag. Het is een ontmoetingsplek voor mensen die de status quo in vraag durven stellen en een duurzame maatschappelijke impact nastreven.

Het Impact House is ontstaan vanuit de overtuiging dat de grootste maatschappelijke impact gecreëerd kan worden als non-profit en for-profit elkaar versterken. Het is tijd om het traditionele onderscheid tussen sociaal en commercieel te verlaten. We zouden moeten evolueren naar een model waar deze werelden elkaar de hand reiken met de gemeenschappelijke ambitie om vorm te geven aan een betere toekomst. Ondernemerschap zou een motor moeten zijn voor positieve sociale en ecologische innovatie. Als we samenwerken, op alle niveaus, en denken op lange termijn, kunnen we duurzame impact verwezenlijken.

In het Impact House komen sociale ondernemers, ondersteunende organisaties, sociale investeerders, inclusieve bedrijven en geëngageerde burgers samen. Het is een plek die mensen inspireert, waar nieuwe samenwerkingen groeien en innovatieve oplossingen vorm krijgen. Een kleinschalige maar ambitieuze werk-, vergader- en evenementenruimte waar positieve impact centraal staat.

ONTMOET DE OPRICHTER

Een persoonlijke groeitraining in zijn familiebedrijf Colruyt en het boek ‘How to Change the World?’ van David Bornstein waren beslissende mijlpalen in het leven en de carrière van Piet Colruyt. Hij realiseerde zich dat hij zijn achtergrond en ervaring ten dienste kon en wilde stellen van sociale ondernemers die het beste uit twee werelden wilden combineren: een leefbaar businessmodel en een zo groot mogelijke maatschappelijke impact. Piet is naast ondernemer vooral een impactinvesteerder die er voluit in gelooft dat je de drie p’s – people, planet en profit – echt wel met elkaar kan verzoenen.

ontmoet het ecosystem

Deze organisaties bevinden zich in Impact House…

IMPACT CAPITAL

Impact Capital gelooft in sociaal ondernemerschap. Sociale ondernemers richten zich in het algemeen op het oplossen van de meest dringende maatschappelijke problemen.  Ze hebben dus een voorsprong in de zoektocht naar innovatieve oplossingen.  Met het oog op systeemveranderingen op te schalen, hebben zij specifieke financiële en niet-financiële steun nodig. Er bestaat dus een nood aan een impactgericht ecosysteem. Dit is wat Impact Capital in België wil creëren.

Ashoka is ‘s werelds grootste globale netwerk van sociale ondernemers die de meest urgente maatschappelijke problemen aanpakt. Hun missie is om deze changemakers te identificeren, te verbinden en te ondersteunen om sociale innovatie te stimuleren en systematische verandering teweeg te brengen.

Oya Seed steunt sociale ondernemers, met de juiste attitude en het potentieel om disruptief te zijn en het systeem te veranderen door hen te voorzien van kapitaal en toegang tot een breed netwerk van professionals, om zo hun initiatief en hun impact verder te ontwikkelen van bij het begin van hun verhaal.

Via een transparant crowdfunding platform verbindt LITA.co mensen die zin willen geven aan hun geld met bedrijven die zowel een grote positieve impact op de maatschappij hebben, als sterk economisch potentieel.

SI2 Fund is een investeringsfonds voor bedrijven met een geïntegreerd impact-/ businessmodel. Door menselijk en financieel kapitaal in te zetten, plus zakelijke en investeringsexpertise, helpt SI2 Fund hen om een duurzame impact te verwezenlijken, naast een billijk financieel rendement.

Shaerpa biedt managementdiensten aan sociale investeringsfondsen. Shaerpa selecteert, screent en investeert in ondernemingen die een hoge maatschappelijke impact combineren met een for-profit businessmodel. Het meten en beheren van impact behoort tot de kern van hun werk.

ECPAT België strijdt tegen alle vormen van seksuele uitbuiting van kinderen. Hun werk is gebaseerd op drie pijlers: preventie, luisteren naar de noden van de kinderen en mobilisatie van beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld.

KIYO empowert kinderen en jongeren zodat ze in staat zijn hun leven in eigen handen te nemen om zo hun rechten waar te maken. Samen met haar partners versterkt KIYO de persoonlijke ontwikkeling en de technische vaardigheden van kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen ze als actieve wereldburgers positieve veranderingen op gang brengen zowel bij henzelf als op het niveau van de samenleving.

SEED is een mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling en groene economie. SEED ondersteunt groene en sociale ondernemingen met bedrijfsbegeleiding en  subsidies, en organiseert activiteiten die het ecosysteem waarbinnen deze ondernemingen actief zijn, helpen uitbouwen.

Klimaatzaak is een democratische en collectieve actie van burgers die de Belgische overheden willen dwingen hun klimaatbeloftes na te komen. De rechtszaak werd in 2014 opgestart door vzw Klimaatzaak en ondertussen sloten 58586 bezorgde Belgen zich als mede-eiser aan.

Younited Belgium, dat zijn 28 Younited-teams die geloven in de kracht van voetbal en de kracht van mensen. Onze spelers en supporters zijn experten in het dagelijkse overleven. Zij strijden tegen kwetsbaarheid op verschillende vlakken zoals huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving. Ze vinden in hun team meer dan enkel ploegmaats, ze vinden er ook een thuis.

iPropeller levert strategische adviesdiensten aan organisaties die innovatieve oplossingen willen ontwikkelen voor sociale en ecologische uitdagingen. Oplossingen die zowel de organisatie als de maatschappij ten goede komen.

Top