huis

over het impact house

Het Impact House is een dynamische hub voor changemakers, gedreven mensen die op ondernemende wijze oplossingen bieden voor de sociale en ecologische uitdagingen van vandaag. Het is een ontmoetingsplek voor mensen die de status quo in vraag durven stellen en een duurzame maatschappelijke impact nastreven.

Het Impact House is ontstaan vanuit de overtuiging dat de grootste maatschappelijke impact gecreëerd kan worden als non-profit en for-profit elkaar versterken. Het is tijd om het traditionele onderscheid tussen sociaal en commercieel te verlaten. We zouden moeten evolueren naar een model waar deze werelden elkaar de hand reiken met de gemeenschappelijke ambitie om vorm te geven aan een betere toekomst. Ondernemerschap zou een motor moeten zijn voor positieve sociale en ecologische innovatie. Als we samenwerken, op alle niveaus, en denken op lange termijn, kunnen we duurzame impact verwezenlijken.

In het Impact House komen sociale ondernemers, ondersteunende organisaties, sociale investeerders, inclusieve bedrijven en geëngageerde burgers samen. Het is een plek die mensen inspireert, waar nieuwe samenwerkingen groeien en innovatieve oplossingen vorm krijgen. Een kleinschalige maar ambitieuze werk-, vergader- en evenementenruimte waar positieve impact centraal staat.

ONTMOET DE OPRICHTER

Een persoonlijke groeitraining in zijn familiebedrijf Colruyt en het boek ‘How to Change the World?’ van David Bornstein waren beslissende mijlpalen in het leven en de carrière van Piet Colruyt. Hij realiseerde zich dat hij zijn achtergrond en ervaring ten dienste kon en wilde stellen van sociale ondernemers die het beste uit twee werelden wilden combineren: een leefbaar businessmodel en een zo groot mogelijke maatschappelijke impact. Piet is naast ondernemer vooral een impactinvesteerder die er voluit in gelooft dat je de drie p’s – people, planet en profit – echt wel met elkaar kan verzoenen.

ontmoet het ecosystem

Deze organisaties bevinden zich in Impact House…

iPropeller levert strategische adviesdiensten aan organisaties die innovatieve oplossingen willen ontwikkelen voor sociale en ecologische uitdagingen. Oplossingen die zowel de organisatie als de maatschappij ten goede komen.

Ashoka is ‘s werelds grootste globale netwerk van sociale ondernemers die de meest urgente maatschappelijke problemen aanpakt. Hun missie is om deze changemakers te identificeren, te verbinden en te ondersteunen om sociale innovatie te stimuleren en systematische verandering teweeg te brengen.

Oksigen Lab is een acceleratiecentrum voor impact ondernemers. Via coaching en training ondersteunt Oksigen Lab hen bij de opschaling van hun bedrijf en het vergroten van hun maatschappelijke impact.

Via een transparant crowdfunding platform verbindt LITA.co mensen die zin willen geven aan hun geld met bedrijven die zowel een grote positieve impact op de maatschappij hebben, als sterk economisch potentieel.

SI2 Fund is een investeringsfonds voor bedrijven met een geïntegreerd impact-/ businessmodel. Door menselijk en financieel kapitaal in te zetten, plus zakelijke en investeringsexpertise, helpt SI2 Fund hen om een duurzame impact te verwezenlijken, naast een billijk financieel rendement.

Engagement International helpt investeerders om actieve, verantwoordelijke eigenaars te zijn door de bedrijven waarin ze investeren aan te moedigen om hun ecologisch, sociale en beleidskwesties aan te pakken.

Solentra is gespecialiseerd in mentale gezondheidszorg voor vluchteling- en migrantenkinderen. Het biedt diagnostisch en therapeutische ondersteuning en streeft ernaar psychologische zorg meer toegankelijk en efficiënt te maken via interventies, vorming en onderzoek.

Shaerpa biedt managementdiensten aan sociale investeringsfondsen. Shaerpa selecteert, screent en investeert in ondernemingen die een hoge maatschappelijke impact combineren met een for-profit businessmodel. Het meten en beheren van impact behoort tot de kern van hun werk.

SEED is een mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling en groene economie. SEED ondersteunt groene en sociale ondernemingen met bedrijfsbegeleiding en  subsidies, en organiseert activiteiten die het ecosysteem waarbinnen deze ondernemingen actief zijn, helpen uitbouwen.

ECPAT België strijdt tegen alle vormen van seksuele uitbuiting van kinderen. Hun werk is gebaseerd op drie pijlers: preventie, luisteren naar de noden van de kinderen en mobilisatie van beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld.

Top