huis

over het impact house

Het Impact House is een dynamische hub voor changemakers, gedreven mensen die op ondernemende wijze oplossingen bieden voor de sociale en ecologische uitdagingen van vandaag. Het is een ontmoetingsplek voor mensen die de status quo in vraag durven stellen en een duurzame maatschappelijke impact nastreven.

Het Impact House is ontstaan vanuit de overtuiging dat de grootste maatschappelijke impact gecreëerd kan worden als non-profit en for-profit elkaar versterken. Het is tijd om het traditionele onderscheid tussen sociaal en commercieel te verlaten. We zouden moeten evolueren naar een model waar deze werelden elkaar de hand reiken met de gemeenschappelijke ambitie om vorm te geven aan een betere toekomst. Ondernemerschap zou een motor moeten zijn voor positieve sociale en ecologische innovatie. Als we samenwerken, op alle niveaus, en denken op lange termijn, kunnen we duurzame impact verwezenlijken.

In het Impact House komen sociale ondernemers, ondersteunende organisaties, sociale investeerders, inclusieve bedrijven en geëngageerde burgers samen. Het is een plek die mensen inspireert, waar nieuwe samenwerkingen groeien en innovatieve oplossingen vorm krijgen. Een kleinschalige maar ambitieuze werk-, vergader- en evenementenruimte waar positieve impact centraal staat.

ONTMOET DE OPRICHTER

Een persoonlijke groeitraining in zijn familiebedrijf Colruyt en het boek ‘How to Change the World?’ van David Bornstein waren beslissende mijlpalen in het leven en de carrière van Piet Colruyt. Hij realiseerde zich dat hij zijn achtergrond en ervaring ten dienste kon en wilde stellen van sociale ondernemers die het beste uit twee werelden wilden combineren: een leefbaar businessmodel en een zo groot mogelijke maatschappelijke impact. Piet is naast ondernemer vooral een impactinvesteerder die er voluit in gelooft dat je de drie p’s – people, planet en profit – echt wel met elkaar kan verzoenen.

ontmoet het ecosystem

Deze organisaties bevinden zich in Impact House…

IMPACT CAPITAL

Impact Capital gelooft in sociaal ondernemerschap. Sociale ondernemers richten zich in het algemeen op het oplossen van de meest dringende maatschappelijke problemen.  Ze hebben dus een voorsprong in de zoektocht naar innovatieve oplossingen.  Met het oog op systeemveranderingen op te schalen, hebben zij specifieke financiële en niet-financiële steun nodig. Er bestaat dus een nood aan een impactgericht ecosysteem. Dit is wat Impact Capital in België wil creëren.

Shaping Impact Group stelt investeerders, filantropen, fondsen en stichtingen in staat om met hun middelen een maximale sociale impact te realiseren. Via onze impact investeringsfondsen helpen we sociaal ondernemers om nog meer verschil te maken, met groeikapitaal en advies.

Ashoka is ‘s werelds grootste globale netwerk van sociale ondernemers die de meest urgente maatschappelijke problemen aanpakt. Hun missie is om deze changemakers te identificeren, te verbinden en te ondersteunen om sociale innovatie te stimuleren en systematische verandering teweeg te brengen.

Oya Seed steunt sociale ondernemers, met de juiste attitude en het potentieel om disruptief te zijn en het systeem te veranderen door hen te voorzien van kapitaal en toegang tot een breed netwerk van professionals, om zo hun initiatief en hun impact verder te ontwikkelen van bij het begin van hun verhaal.

Duurzaam Beleggen Academy wil mensen kennis bijbrengen, inzichten geven en handvaten aanreiken, zodat ze zelf duurzame financiële beslissingen kunnen nemen. De Academy geeft opleidingen op maat van beginners of meer ervaren beleggers, of ze hun geld laten beheren of alles zelf doen. De overtuiging is dat iedereen duurzaam kan beleggen, omdat het niet complex hoeft te zijn en er niet veel geld voor nodig is.

SI2 Fund is een investeringsfonds voor bedrijven met een geïntegreerd impact-/ businessmodel. Door menselijk en financieel kapitaal in te zetten, plus zakelijke en investeringsexpertise, helpt SI2 Fund hen om een duurzame impact te verwezenlijken, naast een billijk financieel rendement.

Shaerpa biedt managementdiensten aan sociale investeringsfondsen. Shaerpa selecteert, screent en investeert in ondernemingen die een hoge maatschappelijke impact combineren met een for-profit businessmodel. Het meten en beheren van impact behoort tot de kern van hun werk.

ECPAT België strijdt tegen alle vormen van seksuele uitbuiting van kinderen. Hun werk is gebaseerd op drie pijlers: preventie, luisteren naar de noden van de kinderen en mobilisatie van beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld.

KIYO empowert kinderen en jongeren zodat ze in staat zijn hun leven in eigen handen te nemen om zo hun rechten waar te maken. Samen met haar partners versterkt KIYO de persoonlijke ontwikkeling en de technische vaardigheden van kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen ze als actieve wereldburgers positieve veranderingen op gang brengen zowel bij henzelf als op het niveau van de samenleving.

Mondig maakt machtig. Debateville is een motiverend en veelzijdige debat- en spreekvaardigheidsprogramma voor jongeren, scholen en teams. Hun missie? De sociale mobiliteit en cohesie bevorderen door jongeren essentiële vaardigheden bij te brengen via debat. Tieners vanaf 10 jaar ontwikkelen de vaardigheden en vooral de mindset om hun woorden kracht bij te zetten. 

Klimaatzaak is een democratische en collectieve actie van burgers die de Belgische overheden willen dwingen hun klimaatbeloftes na te komen. De rechtszaak werd in 2014 opgestart door vzw Klimaatzaak en ondertussen sloten 58586 bezorgde Belgen zich als mede-eiser aan.

Younited Belgium, dat zijn 28 Younited-teams die geloven in de kracht van voetbal en de kracht van mensen. Onze spelers en supporters zijn experten in het dagelijkse overleven. Zij strijden tegen kwetsbaarheid op verschillende vlakken zoals huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving. Ze vinden in hun team meer dan enkel ploegmaats, ze vinden er ook een thuis.

iPropeller levert strategische adviesdiensten aan organisaties die innovatieve oplossingen willen ontwikkelen voor sociale en ecologische uitdagingen. Oplossingen die zowel de organisatie als de maatschappij ten goede komen.

Sustenuto is een strategisch adviesbureau dat duurzame organisaties, producten en merken ontwikkelt. We helpen bedrijven het verschil te maken door duurzaamheid te integreren in het hart van hun bedrijfsvoering.

Via duurzame strategieën en meetbare actieplannen komen we tot tastbare resultaten. Onze coaches passen hiervoor een unieke, beproefde methode toe: het Sustainability Growth ModelTM. Wij ontwikkelen duurzaamheid om bedrijven klaar te stomen voor de toekomst terwijl ze positief bijdragen aan de maatschappij.

Het C2C-platform maakt nu deel uit van Sustenuto.

FIDE is een netwerk van toonaangevende experten in democratische innovatie in Europa. Wij adviseren regeringen en beleidsmakers hoe ze gewone burgers beter kunnen betrekken bij besluitvormingsprocessen. FIDE is een niet-partijgebonden organisatie zonder uitgesproken beleidsvoorkeuren. Wij geloven eenvoudigweg dat een diverse groep burgers tot geïnformeerde beslissingen kan komen en zinvolle beleidsaanbevelingen kan doen. Burgers zijn geen bedreiging voor beleid maar een hulpbron.

ODS

Organization Development Support (ODS) is een full-service adviesbureau dat uitsluitend samenwerkt met Europese en internationale non-profitorganisaties om een grotere maatschappelijke impact te realiseren. Onze visie is om een wereld te zien waarin het maatschappelijk middenveld op een actieve, effectieve en efficiënte manier bijdraagt aan vreedzame, democratische, groene en eerlijke gemeenschappen. Dit doen we door middel van onze vier praktijkgebieden: Organisatieontwikkeling, Monitoring & Evaluatie, Strategie en Toolkits & Facilitering.

G1000 is een platform dat streeft naar democratische innovatie in België. Onze missie: België helpen om de meest inclusieve, effectieve en geloofwaardige democratie in Europa te worden. Om dat te bereiken, moeten we onze bestaande representatieve democratie verrijken met een reeks slimme en kwalitatieve tools, zodat we burgers beter kunnen betrekken bij politieke processen. G1000 adviseert invloedrijke besluitvormers, informeert ambtenaren en politici, bouwt netwerken en enthousiasmeert de bredere bevolking voor het belang van democratische innovatie.

Transparency International Belgium (TI Belgium) is een onafhankelijke vzw die samen met honderden andere nationale afdelingen wereldwijd deel uitmaakt van het globale netwerk Transparency International (TI). TI Belgium voert brede voorlichtingsactiviteiten en opinievorming om het bewustzijn van de schadelijke effecten van corruptie te vergroten en werkt aan meer transparantie in zowel de publieke, private als non-profitsector.

“Corruptie is het uitbuiten van iemands positie om een onrechtmatig voordeel te behalen voor eigen gewin of dat van een ander.” – Transparency International

OMGEVING zoekt in elk stedenbouwkundig of landschappelijk project naast de ruimtelijke, ook de maatschappelijke meerwaarde en laat dit engagement doorsijpelen in zowel onderzoek, ontwerp als uitvoering. De menselijke schaal van de projecten wordt door het ontwerpbureau doorgezet in het principe van coöperatieve samenwerkingen. Zowel inhoudelijk als procesmatig is collectiviteit een kernbegrip voor OMGEVING. Zorgvuldig samengestelde ontwerpteams per project vormen een netwerk van strategische allianties waarbij disciplines en werkvelden zowel intern als extern op maat zijn samengebracht.

Make.org is een onafhankelijke Europese civic tech-organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van burgerparticipatie. Haar oplossingen voor digitale betrokkenheid maken massale mobilisatie van burgers en op consensus gebaseerde maatschappelijke transformatie mogelijk (op lokaal, nationaal en Europees niveau). Make.org blaast de democratie nieuw leven in door de betrokkenheid van burgers bij collectieve beslissingen te bevorderen.

We hebben zoveel duurzame ideeën, maar er is zo weinig actie. Dat moet nú veranderen. NONO is een bureau voor duurzame gedragsverandering. We gebruiken gedragswetenschappen en toekomstdenken om verbeelding te stimuleren en verhalen, communicatiestrategieën of strategieën voor werknemersbetrokkenheid te ontwikkelen. Onze klanten zijn organisaties met ambitieuze duurzame ideeën, producten of beleid, die hun klanten, burgers of teamleden niet ‘nee, dank u’ maar ‘ja graag!’ willen horen zeggen.

Impact Finance Belgium (IFB) is een ledenvereniging met als algemeen doel het aandeel impactkapitaal in België te vergroten. Het integreert alle kapitaalverschaffers die oprecht streven naar (meetbare) impact voor mens en planeet. De activiteiten van IFB zijn gericht op beleid en belangenbehartiging, onderzoek, bewustmaking, het delen van best practices en het mogelijk maken van baanbrekende programma’s om de ruimte voor impactfinanciering te bevorderen.

Open Impact is een innovatieve start-up en een spin-off van de Universiteit van Milaan Bicocca, die diensten levert en digitale producten ontwikkelt voor het meten, valoriseren en managen van impact in een geïntegreerd duurzaamheidsconcept.

 

Unoya gelooft in financiën als een kracht voor het goede en in ondersteunend leiderschap als een belangrijke factor voor impact. Wij adviseren investeerders, beleggers, family offices en vermogensbezitters die een zinvolle bijdrage willen leveren aan een inclusieve en regeneratieve economie. En we ondersteunen hen bij het creëren van een inspirerende leiderschapscultuur, waarin respectvolle menselijke relaties centraal staan.


OP ZOEK NAAR FINANCIERINGSOPLOSSINGEN?

Het Solifin-netwerk vergemakkelijkt de toegang tot informatie en financiering door een beter begrip van de verscheidenheid aan beschikbare middelen.

Wellicht hebben andere Solifen-leden meer geschikte financieringsoplossingen voor u.

Er is maar één manier om erachter te komen, gebruik de widget aan de rechterkant.

LOOKING FOR FUNDING SOLUTIONS?

The Be Impact network facilitates access to information and financing through a better understanding of the variety of resources available.

Perhaps other Be Impact members have more suitable financing solutions for you.

There’s only one way to find out, click the button below.

Top