LIVRE / Revolutie met recht

Roger H.J. Cox

Revolutie met recht geeft een confronterend beeld van de dreigende ontwrichting van de westerse samenleving door klimaatsverandering en oliekrimp. Advocaat Roger Cox beschrijft in zijn boek analytisch en meeslepend waarom de westerse regeringen en de markt de burger hiertegen niet zullen beschermen.

De verarming en de chaos die klimaatverandering en oliekrimp veroorzaken zijn volgens de auteur een directe bedreiging voor de democratische rechtsstaat. Wil de democratie kunnen overleven, dan zal met het recht nu een alomvattende energierevolutie moeten worden ontketend. Het boek wijst daartoe de weg.

Top